rituelen

RITUELEN

Mijn naam is Rien van der Zeijden. Ik ben 58 jaar en leef met mijn vrouw Elly Hoogeveen op een groot erf in het buitengebied van Nij Beets.
Ik heb 25 jaar in het (ROC)onderwijs gewerkt als docent, manager en onderwijsbegeleider. Omdat ik mijn eigen doelen wilde nastreven en mijn eigen stijl wilde kiezen, heb ik in 2005 mijn vaste baan opgezegd en ben ik verder gegaan als zelfstandig coach, trainer en ritueelbegeleider. Ik ben opgeleid als docent (Nederlands) en heb daarna een academische studie Theologie en Religiestudies gedaan. Daarna volgde nog een opleiding Supervisie en een opleiding tot Ritueelbegeleider.
Waar draait het om in mijn werk? Het komt altijd weer uit op levensvragen. Wat beweegt je? Hoe behoud je je inspiratie? Wat zijn je bronnen? Hoe verzamel je voldoende moed om een verandering in jouw leven te bewerkstelligen? Daarbij heb ik de grote waarde van rituelen ontdekt. De rollen die ik daarbij aanneem zijn: Docent/Trainer, Supervisor, Organisator/Bedenker van rituelen en Schrijver.
Wat kun je verwachten van me? Het begint altijd met luisteren. Dat kan ik. Daarnaast ben ik creatief. Ik schrijf en vertel verhalen en houd er van zorgvuldig te formuleren. In een groep heb ik oog voor processen die spelen, ik houd de hoofdlijn vast, kan binden en enthousiasmeren. Veel van dit komt samen in het voorbereiden en begeleiden van rituelen en ceremonies.
Alles wat we doen heeft met rituelen te maken. Neem de wijze waarop je opstaat ‘s morgens. Hier gaat het echter om grote gebeurtenissen in je leven. Een ritueelbegeleider helpt je in het vinden van betekenisvolle handelingen. Misschien zoek je een sfeervolle omgeving, een passend symbool of muziek die jouw gevoel verklankt.
Rituelen zijn zo oud als de wereld. Met rituelen kunnen we het ‘onbenoembare’ beter raken dan met dogma’s en analyses. Rituelen kunnen heel speels en onconventioneel zijn en helpen bij de ‘rites de passage’ in ons leven..
Als ritueelbegeleider met een theologische achtergrond en een loopbaan in het onderwijs kan ik goed verbinden. Ik zoek de verbinding tussen mensen, tussen verschillende tradities en vooral: tussen idee en vorm.
Water is zo’n oerelement in allerlei spritiuele tradities.
Leven komt uit water. Water geeft leven. Een ritueel
raakt ons op verschillende lagen: fysiek, emotioneel,
rationeel, spiritueel.
Een ritueelbegeleider bij afscheid begeleidt de ceremonie of de dienst bij de uitvaart. Ik ga met de familie in gesprek over hun wensen bij dit afscheid. Soms staat de kerkelijke traditie wat meer centraal, soms zoekt men een geheel eigen afscheid. Beide is mogelijk.
Over het algemeen zien we, zeker bij uitvaarten, dat de oude scheidslijnen allang niet meer gelden. De familie is levensbeschouwelijk heel divers geworden en het is belangrijk dat er verbinding wordt gemaakt. In die verscheidenheid aan persoonlijke geloofsuitingen en belevingen voel ik me thuis. Ik stel daarbij de persoon van de overledene centraal. Hoe zien de nabestaanden hem of haar? Welke betekenis had hij of zij? Een persoonlijk symbool kan helpen om afscheid van het lichaam te nemen en op een andere manier verder te gaan. De uitvaart is het begin van een vaak onderschatte rouwverwerking.

AFSCHEID

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

HUWELIJK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.